Lægesekretær

__________

2 spændende stillinger til lægepraksis i Struer.
Vi søger 2 lægesekretærer/social- og sundhedsassistenter/farmakonomer,
25 – 35 timer/ugen.


Lægerne VESTERAGER & TVED i Struer søger 2 nye medarbejdere/praksispersonaler til deres klinik i Struer.

__________

Klinikken er i gang med en opnormering og da en af klinikkens mangeårige medarbejdere samtidig har valgt, at prøve nye kræfter i andet regi, er der 2 stillinger i opslag.

Vi tænker, at du enten er uddannet lægesekretær/sosu og/eller farmakonom eller lignende sundhedsfaglig uddannelse.
Stillingerne er på 25-35 timer om ugen. Dem vi søger skal have lyst og evne til at indgå i vores tværfaglige samarbejde sammen med os og vores andre dygtige medarbejdere.

klinikken er beliggende i Struer og den består aktuelt af 2 faste læger, 1 fast lægevikar, en lægesekretær, 2 sygeplejersker og 1 uddannelseslæge.

Vi søger 2 lægesekretærer/sosu/farmakonomer, der har lyst og evne til sammen med os at skabe en klinik, hvor det er rart at være for både vores patienter, vores medarbejdere og os.

Vi værdsætter at klinikken er et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor trivsel og et godt arbejdsmiljø er i højsædet.

I skal trives med at være den, der skal være behjælpelig i både vores sekretariat og samtidig have kliniske opgaver. Du vil få en meget varieret arbejdsdag/uge. Fordelingen ift. opgaver vil vi afklare ud fra dine ønsker og den samlede drift.

Vi vil gøre os umage for, at de 2 medarbejdere, der vil starte hos os, får det bedste job og en rigtig god start med relevant oplæring. Der vil være ekstern hjælp til at skabe en god onboarding for begge kandidater og for klinikken.

Hvad kommer du/I til at lave:

Stillingerne er en opnormering i vores sekretariat da Lotte, vores lægesekretær, har for mange opgaver og har brug for aflastning.

Desuden er der behov for at blive styrket ift. de kliniske opgaver. Vi vil derfor gerne opgradere i både sekretariatet og i det kliniske arbejde. Stillingerne vil derfor være en blanding af begge dele. Det vigtigste er at jobindhold i klinikken vil passe godt til de 2 nye medarbejdere og til klinikkens samlede drift.

I sekretariatet vil de primære opgaver være ift. visitering/booking af patienter, passe skranke og telefon. På den måde vil der, i begge stillinger ligge en opgave i at være vores ansigt udad til.

I sekretariat vil der ud over visitering/skranke også være blandede administrative opgaver, som receptfornyelse, indkaldelsesbreve, patienttransporter og lettere sekretæropgaver m.m. (fx dokumentation/
registrering, patientjournalarbejde, kalenderstyring, kvalitetsudvikling og -kontrol).

Der vil være varetagelse af kliniske opgaver, hvor det sammen med de øvrige medarbejdere, vil være at sikre et godt flow i klinikken.

De kliniske opgaver vil fx være at tage blodprøver, ekg, LFU, blodtryk, vaccinationer/injektioner og små undersøgelses- og behandlingsopgaver, så der sikres en god patientbehandling.

Der vil desuden være forefaldende opgaver i køkken/laboratorium/varebestilling mm.

Det vil være naturligt at hjælpe dine kollegaer, de gange det er nødvendigt (hvis Helene/Lene, vores 2 sygeplejersker, har brug for hjælp eller det er os læger, Marianne og Henning.

I vil være opmærksom på og aktivt medvirke i fællesskabet til, at klinikken fremstår og opleves som et rart sted at være for både vores patienter, jeres kollegaer og os.

I vil begge medvirke i vores tværfaglige udviklingsarbejde, hvor vi løbende arbejder med at optimere på vores kvalitet og arbejdsgange. I vil således have et medansvar for vedligeholdelse af klinikkens kvalitet.

I vil begge modtage en god introduktion/onboarding og vil få en god oplæring. Der er løbende supervision til alle medarbejdere i klinikken.

Vi vil i samarbejde med jer og jeres kollegaer tilpasse jobbet over tid, så I på sigt vil finde jeres egen rolle/ansvar i klinikken.

Hvad forventer vi af dig/jer:

Du er uddannet enten lægesekretær, social- og sundhedsassistent og/eller farmakonom og du må gerne have en bred klinisk erfaring.

Det vigtigste for os er ikke, hvilke specialer/uddannelser du har erfaring med, men at du kan varetage dine opgaver professionelt, og at du passer godt ind i vores team og er læringsparat til nye opgaver.

Du finder det attraktivt at være i kontakt med mange typer af patienter i løbet af en dag og elsker at have mange og vekslende opgaver. Du arbejder også gerne selvstændigt – der vil ikke være en dag, der er ens.

Du er god til at være serviceminded samtidig med, at du kan arbejde struktureret, systematisk og kan få opgaverne fra hånden.

Du har lyst og evne til at arbejde et sted, hvor vi anerkender at vi er dybt afhængige af hinanden i hverdagen.

Vores dagligdage kendetegnes ved, at vi støtter og supplerer hinanden. Din indsats vil gøre en afgørende forskel for både dig, vores patienter, dine kollegaer og for os.

Du er god til at bevare overblikket trods mange patientkontakter, afbrydelser, akutte opgaver og korte perioder med stor travlhed og kan samtidig få prioriteret i dine opgaver.

Du har erfaring og naturligt flair for at bruge IT, f.eks. håndtering af FMK og vores elektroniske patientjournal.

Du værdsætter, som os professionalisme, ordentlighed og respekt for hinandens arbejde, og ikke mindst en god tone og trivsel, som nogle centrale og vigtige værdier.

Du ser lyst på tingene, har let til smil og et godt humør. Det er naturligt for dig at arbejde samvittighedsfuldt og loyalt. Du er desuden en stabil og god kollega.

Sådan ansøger du:

Du sender os en skriftlig ansøgning med CV, dine data og desuden kopi af eksamensbevis (gerne det hele i pdf-format):

Ledelsespraksis@kategramhansen.dk

I emnefeltet bedes du venligst skrives: lægerne VESTERAGER & TVED

Du vil kunne tiltræde den 1. december 2023 eller hurtigst muligt.
Du vil få løn i henhold til den gældende overenskomst imellem HK og PLA

Dine arbejdstimer vil, som udgangspunkt blive fordelt på ugens 5 hverdage. Du og dine kollegaer vil, som udgangspunkt skulle afløse hinanden ved kurser, ferie, afspadsering og sygdom.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:

 Rekrutteringsfirmaet:
Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, tlf. 2933 2966

Vil du gerne vil se funktionsbeskrivelse for praksispersonale, så send endelig en mail med ønske herom til:

ledelsespraksis@kategramhansen.dk

Du kan desuden orientere dig på klinikkens hjemmeside: http://www.97850055.dk/

__________

Ansøgningsfrist er fredag den 29. september kl. 12.00
Samtaler er planlagt til tirsdag den 10. oktober om eftermiddagen (efter kl. 13.00)


__________

GDPR:
Når du sender din ansøgning til Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, vil dine data blive opbevaret forsvarligt. Du kan til hver tid trække din ansøgning tilbage. Dine data bliver ikke delt med 3. part og de vil blive slettet 3 måneder efter ansøgningsfrist.