Personlighedstest med JTI

Introduktion til JTI, Jungiansk Typologi

HURRA FOR FORSKELLIGHEDEN – ALTSÅ NÅR VI FORSTÅR DEN 🙂

Det opleves ofte at det er de samme ting, som vi bøvler med igen og igen. Næsten et rituelt ”falden i det samme hul”. Nogle gange kan man tænke at det er alle de andre, der er noget galt med, eller man kan tænke, at det også altid er mig der er galt på den. Hvordan kan det være?

Jungiansk Type Index, JTI, giver en forståelse af, hvorfor det er sådan. JTI sætter navne på ligheder og forskelle mellem mennesker.

Gennem et JTI-forløb får du en vigtig erkendelse, som du kan bruge til at forstå dig selv og til at forstå den anden – og til at forstå, hvorfor noget kan være svært for dig og i din relation til andre.

Indsigt i din egen typeprofil kan hjælpe dig til at forbedre din kommunikation og samarbejde med andre mennesker, og forhindre de værste dumheder i samspillet med andre – du bliver klogere både på dig selv og på andre mennesker.

JTI type-profil er et veldokumenteret og professionelt afsæt til personlig udvikling og til en større forståelse af dig selv og andre mennesker.

Hvad er JTI?

JTI Profilen er en personlighedstest, som afdækker dine personlige præferencer. JTI bruges til at skabe:

 • Større selvindsigt
 • Mere effektiv kommunikation
 • Bedre samarbejdsrelationer
 • Forståelse for andre JTI Profilers præferencer
 • Klarhed på dine styrker og udviklingsmuligheder
 • Et neutralt rum til at arbejde med konflikthåndtering
 • Øger motivation og arbejdsglæde

Hvorfor vælge JTI?

Der er mange grunde til at vælge en JTI typeprofil, når du vil arbejde med din personlige udvikling. JTI typeprofil er et redskab, der går et spadestik dybere, når du vil arbejde med dine kommunikationsevner, samarbejdsrelationer og personlige styrker og når du gerne vil undgå at havne i de samme problemer eller udfordringer igen og igen.

JTI typeprofil et godt valg fordi:

 • Den er skandinavisk udviklet med en nordisk kulturforståelse.
 • JTI giver et let forståeligt resultat og er praktisk anvendelsesorienteret
 • Den er baseret på solid forskning og teori
 • Typeprofilen værdi-sætter ikke i forhold til om man er god eller dårlig
 • JTI udfyldes online, når du har tid

En kort teoretisk indføring i Jungiansk typologi:

Jungiansk Type Indeks (JTI) er et profilværktøj, der fortæller, hvordan mennesker er forskellige.

Teorien beskriver, hvordan man kan opdele mennesker efter personlighedstræk uden at vi behøver sortere i gode eller mindre gode måder at være på. JTI er en videreudvikling af den schweiziske psykiater C. G. Jungs lære om psykologiske typer.

Arbejdet med udvikling af JTI startede i Norge i 1998, af organisationspsykologerne Ringstad og Ødegård. Teorien er siden blevet afprøvet og tilpasset i Danmark.

Arbejdet med JTI baserer sig på mange års erfaringer med baggrund i den amerikanske Myers Briggs Type Indicator (MBTI). JTI er den nordiske pendant til MBTI.

Gennem tiderne har der været mange forsøg på at inddele mennesker til at beskrive, hvad vi er for nogle størrelser. Det har fx været via astrologi og de forskellige stjernetegn (bruges det stadig?) til den græske læge Claudius Galen og hans lære om de 4 temperamenter og til den franske læge Franz Joseph Gall, der mente, at der var en klar sammenhæng mellem kraniets ydre form og mennesket sjælelige egenskaber (den teori holdt ikke så længe og godt det samme).

Den schweiziske psykiater C.G Jung lancerede tilbage i 1913 de første tanker om psykologiske typer og deres konsekvenser til forståelse af mennesker.

Jungs teori er efterfølgende blevet brugt til udvikling en række forskellige instrumenter til at fastsætte forskellige typer og til at bruge dem i praksis.

Mennesker med samme typeprofil har en masse fællestræk, og de vil også altid have deres helt individuelle unikke forskelligheder.

Det er vigtigt at præcisere, at typeteorien ikke forklarer alt om mennesker. Den har, som alle andre modeller, også sine begrænsninger. Typeteorien kan gruppere mennesker med samme karakteristika og ligheder, der kan være meningsfuld.

Vi skal dog huske, at det at ”putte folk i kasser” i sig selv intet formål har. Typeteorien giver først mening når den bidrager og bruges konstruktivt til indsigt og udvikling af en selv. Til forståelse og accept af sig selv og af andre mennesker – til udvikling, gensidig forståelse og nuancering af det fælles samspil fordi teorien kan sætte navne på ligheder og forskelle.

At bruge JTI kræver at typeteorien tilgås professionelt og at man ikke forfalder til forenklinger eller overfortolkninger.

 

De 4 dimensioner og 8 præferencer:

Jungs Type Index arbejder med fire personlighedsdimensioner. Det er:

 • Energidimensionen
 • To mentale dimensioner (vores mentale værktøjskasse): opfattelse og vurdering
 • Livsstilsdimensionen

Hver af de fire dimensioner fortæller noget om det enkelte menneskes foretrukne måde at være i verdenen på. Dimensionerne er ikke en glidende skala, hvor man eksempelvis kan være lidt det ene eller lidt det andet. Præferencerne er en enten-eller, hvilken eksempelvis kan ses med Energidimensionen. Dimensionen fortæller, hvor du mest naturligt henter din energi (det du foretrækker når du selv kan vælge) – om du har en præference for enten det ekstroverte eller det introverte, om du henter energi ved at være sammen med andre mennesker eller ved at være eftertænksom med dig selv?

Hvis din profil ligger midt imellem vil det mere være et udtryk for en tvivl om, hvad der er din naturlige præference, og hvad der i højere grad er udtryk for din adfærd.

De fleste oplever, at de i forhold til deres adfærd nogle gange handler anderledes end deres præferencer. Det er helt normalt. Den introverte kan godt samle kræfter sammen, eller lære sig, at være enormt udadvendt i en social sammenhæng. Vi vil, som regel tilpasse vores handlinger til det det den aktuelle situation kræver og man skal af samme grund være forsigtig med at drage konklusioner på baggrund af en given adfærd.

Herunder kommer en beskrivelse af de fire dimensioner.

1. Energidimensionen

Ekstroversion (E)← → (I) Introversion
Denne dimension viser, hvor personen henter sin energi, og hvad personen gerne vil rette energien imod. Om det er i den YDRE verden eller i den INDRE. Den fortæller om ens indstilling til verdenen.

Ekstroversion
Den ekstroverte person henter sin energi i den YDRE verden. Foretrækker at investere sin energi i mennesker, aktiviteter og hændelser i den ydre verden. Energien bliver hentet i de sociale, udadvendte aktiviteter. Personen går mere efter bredden i kontakt og interesser. Den ekstroverte taler først og tænker bag efter.

Introversion
Den introverte person henter sin energi i den INDRE verden. Foretrækker at bruge energien på ideer, tanker, følelser, begreber og refleksioner i sin indre verden. Energien tankes op igennem alene-tid og ved at gå i dybden med tingene. Den introverte tænker før han/hun taler, hvis altså han/hun siger noget.

2. Opfattende dimension

Sansning (S) ← → (N) intuition *
Denne dimension viser, igennem hvilken kanal den enkelte person opfatter verden. Opfattes verdenen igennem sansning, og mod det, der ER, eller opfattes verdenen ud fra, hvad den kan BLIVE TIL.

Sansning
Her henter man oplysninger gennem sanserne. Opmærksomheden vil være rettet mod det, der foregår omkring personen her og nu med brug af de 5 sanser. Elsker et skridt af gangen. Sansningen fortæller hvad tingende ER.

iNtuition
Her henter man oplysninger gennem en søgen efter at se mønstre, det abstrakte, sammenhænge og muligheder, det der kan opstå i fremtiden. Det er tidsperspektivet, hvor tingene kommer fra og hvor de går hen.

* det er ikke på alle dimensioner, man har kunnet bevare den danske oversættelse. N= på engelsk iNtuition og for at det ikke forveksles med I = Introversion. Ligeledes J = Jugdement og P = Perception.

3. Vurderende dimension

Tænkning (T) ← → (F) Følen
Denne dimension viser, hvordan personen træffer sine beslutninger. Beslutninger træffes enten på baggrund af objektivt og logisk ræsonnement eller træffes ud fra værdier og overbevisninger.

Tænkning
Her vurderer man gennem analyse og bearbejder information. Beslutninger træffes på et logisk, neutralt og objektivt grundlag – årsags/virkning forhold. Der vurderes på DET og HVAD der er.

Følen
Her vurderer og bearbejder man information: Beslutninger træffes ud fra individuelle værdier og overbevisninger – det personlige og etiske perspektiv. Vurderingen ligger på det personlige og relationelle, på DU.

4. Livsstilsdimensionen

Vurdering * (J) ← → (P) opfattelse *
Denne dimension viser, hvordan man foretrækker sin livsstil. Indretter man sig på en organiseret måde eller foretrække man en fleksibel og spontan måde at indrette sit liv på.

Vurdering
Indretter livet på en struktureret og planmæssig måde ud fra konklusioner og beslutninger. Livet er bedst når man har styr på og kontrol over tilværelsen. Struktur og planer er at foretrække.

Opfattelse
Indretter livet på en fleksibel og spontan måde, hvor der åbent for at ændre på både konklusioner og beslutninger undervejs. Livet er bedst når man har frihed til det impulsive og kan være åben for alle muligheder.

Personlighedstyper

Typerne i JTI Profilen baserer sig på kombinationer af de fire dimensioners otte præferencer:

 • Ekstroversion (E)← → (I) Introversion
 • Sansning (S) ← → (N) intuition
 • Tænkning (T) ← → (F) Følen
 • Vurdering (J) ← → (P) opfattelse

Med de enkelte dimensioner og præferencer på plads, får man sin type profil. Der er i alt 16 typer, der fremkommer ved kombinationen af de otte præferencer:

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Om de 16 forskellige præferences personlighedstræk kan man kort sige:

ISTJ
Omhyggelig, struktureret og ansvarsbevidst til fingerspidserne. Mennesker med et fast greb om realiteterne – har styr på fakta og detaljer.
ISFJ
Loyal og pålidelig. Er hjælpsomme og har så godt øje for andre at de kan virke selvudslettende.
INFJ
Indsigtsfulde, selvstændige mennesker, der får ideer fra den indre verden af fantasier og gerne omhandlende udvikling for andre mennesker.
INTJ
Uafhængige, resolutte mennesker, der ser mange muligheder med klar blik for, hvordan de føres ud i livet. Begrebsstærke med sans for organisationer.
ISTP
Handlekraftige, realistiske og tilpasningsdygtige mennesker der drives af udfordringer. De gør gerne tingende på deres egen måde.
ISFP
Milde, fleksible og tålmodige mennesker der gerne skaber harmoni og yders hjælpsomme
INFP
Idealistiske, uafhængige og fantasirige mennesker, der gerne stræber efter højere mål og idealer. Vogtere af værdier og idealer.
INTP
Analytiske, intellektuelle og videbegærlige mennesker, der helst fordyber sig i teoretisk stof.
ESTP
Mennesker der er handlingsorienterede, snarrådige og vågne. Er lette at være sammen med. Levet i nuet med fokus på fakta og erfaring.
ESFP
Rare og tolerante mennesker, der lever i nuet. Spontane og smitter gerne andre med deres entusiasme
ENFP
Nyskabende, alsidige og dynamiske mennesker, der gerne går forrest for at forandre. Har stor indlevelsesevne for andres potentiale og udvikling
ENTP
Uafhængige, opfindsomme og entusiastiske mennesker på stadig udkik efter nye problemstillinger og udfordringer de kan kaste deres energi efter.
ESTJ
Logisk, praktiske handlekraftig mennesker, der får gjort det, der skal gøres. Tager beslutninger baseret på fakta og her-og-nu princippet.
ESFJ
Omsorgsfulde, loyale og punktlige mennesker med stor forståelse for andre og forkærlighed for harmoni
ENFJ
Inspirerende og entusiastiske formidlere, der er optaget af andre mennesker og af at gøre det rigtige
ENTJ
Beslutsomme, logiske og fremadsynede mennesker, der trives med at omsætte, have kontrol og styring over tingende. Elsker handlingsplaner.

JTI som afsæt til personlig udvikling

Ved at få testet din personlighed ud fra JTI, får du klarhed over, hvor dit største udviklingspotentiale er. Men en personlighedstest med JTI får du mulighed for at opøve dine mindre udviklede sider, så du kan udforske og finde dine indre kilder til udvikling, forståelse og skabelse af energi.

Du vil kunne skabe en bedre komplementering og afbalancering af dine præferencer til at skabe en større helhed for dig selv og samspillet med dig selv og dine omgivelser.

Eksempler på, hvor JTI typeprofiler bruges i praksis:

 • Selvindsigt og personlig udvikling
 • Valg af uddannelse, erhverv og karriereplanlægning.
 • Personlig rådgivning
 • Kommunikation og samspil mellem mennesker
 • Konflikthåndtering
 • Teamudvikling
 • Ledelsesudvikling
 • Optimering af arbejdsmiljø og arbejdsglæde
 • Samlivsrådgivning

Piet Hein siger:

Fiskeperspektiv

Jeg ser min guldfisk med sorg i sinde
og tænker,
ak den er lukket inde.
Den kikker på mig fra bag sin rude
og tænker,
ak han er lukket ude.


Referencer på JTI-opgaver


”Jeg har hos Kate gennemført en meget professionel og spændende JTI-test med en efterfølgende 2 timers evaluering. Jeg har igennem årene prøvet forskellige personlighedstypetests –  JTI-metoden er den test, der har virket bedst for mig, ikke mindst fordi evalueringen, som Kate gennemfører, er guld værd. Kate formår at analysere og forklare resultatet af testen på en måde, så jeg forstår mit reaktionsmønster bedre i forskellige situationer, og jeg kan bruge det aktivt både i forhold til mit arbejde og privat. Jeg vil til enhver tid anbefale en JTI-test foretaget af Kate Gram Hansen”.

Lise Terkildsen, LTe Salgsrådgivning                  lgog-lise-terkildsen


“Kate har via JTI-test og tilbagemelding givet mig værdifuld sparring. Kate var god til at ramme mit behov og give mig konkrete tiltag, som jeg kan arbejde videre med. Jeg giver hende mine bedste anbefalinger.”

Ulrik Uggerhøj, professor 


“Kate Gram-Hansen har et klarsyn, når det gælder personlighedstypografi. Hun er en meget behagelig person, der er opmærksomt lyttende, samtidig med at hun byder ind med sine kompetencer og viden på rette tidspunkter. Kate har stor personlig ledelseserfaring og er passioneret for at hjælpe andre til større forståelse for gruppedynamikker og personlige blindspots. Hun er en dygtig formidler og formår at kommunikere om typografi uden at folk sættes i bås og kasser. Kate har stor personlig gennemslagskraft og jeg giver hende mine varmeste anbefalinger. “

Hanne Dalsgaard,
Foredragsholder og konsulent,
Captivator


“Kate har ført mig gennem den Jungianske personlighedstest for at give mig karrieresparring til at finde det rigtige job. Selve testen tydeliggjorde for mig hvilke præferencer jeg besidder. Men den største øjenåbner for mig var, hvordan jeg kunne arbejde med de sider, der ikke ligger til højre benet for mig. Kate havde meget at byde på her. Men sin erfaring var hun god til at give hverdagseksempler, der gjorde tingene mere håndgribelige. Kate gav sig god tid og vi havde en god drøftelse. Tak for det!”

Pia Østergaard, leder


Vi, et team på 2 klinikejere, 1 selvstændig Tandlæge, 2 Tandplejere og 6 klinikassistenter, fik muligheden for at deltage i et forløb omkring personlighedstest/JTI hos Kate Gram-Hansen.
Forløbet har været spændende og blevet taget godt imod på klinikken. Det har været meget interessant at sætte sig mere ind i vores forskelligheder, og ikke mindst at blive klogere på vores egne reaktionsmønstre.
Vi bruger vores personlighedstests til at udvise mere tålmodighed og forståelse overfor hinanden.
Kate er en meget behagelig, professionel, lyttende og engageret kvinde. Hun er særdeles god til at tune ind og stille de rigtige spørgsmål.
Vi kan på det varmeste anbefale Kate Gram-Hansen

Tandklinikken Papirfabrikken, i Silkeborg


Proteamet i Silkeborg Golfklub har igennem et halvt års tid løbende haft samtaler med Kate Gram-Hansen omkring optimering af samarbejde og kommunikation med afsæt i personlighedsprofiler/JTI.

Kate startede med at teste os alle, så vi kunne blive klogere på, hvilken personlighedsprofil vi har. Gennem JTI-forløbet har vi fået redskaber til at forstå os selv og til at forstå de andre – og til at forstå, hvorfor noget kan være svært i relationerne til hinanden. Indsigt i vores egen typeprofil har hjulpet os til at forbedre vores interne kommunikation og samarbejde med hinanden, og forhindre de værste dumheder – vi er klart blevet klogere både på os selv, hinanden og på de andre mennesker vi møder i dagligdagen – undervisning osv.

Har man brug for inspiration til et bedre samarbejde og forståelse af hinanden i arbejdsrelationer eller i relationer til eventuelle klienter/kunder – specielt, hvis I henvender jer til mange forskellige slags mennesker, så vil jeg anbefale, at man tager en snak med Kate om, hvordan hun vil kunne hjælpe i din organisation.

Jan HenriksenPGA Headpro, Silkeborg Ry Golfklub