Referencer

Herunder fremgår referencer og udtalelser fra nogle af mine kunder:


Arbejdsmiljø/organisationsudvikling:


Under Coronapandemien 2020-21 kom vores organisation under pres. Travlhed og krav om omskiftelighed passede ikke alle i organisationen lige godt. For sent erkendte vi ledere at mange var mere pressede end vi anede. Følelsen af at være presset affødte hos nogen en følelse af utilfredshed som i tiltagende grad blev italesat på gangene og i krogene. Alt sammen bidragende til at arbejdet blev talt ned, ikke op. Vi havde god hjælp af Kate Gram Hansen, der hjalp med at identificere denne negative spiral. Hun hjalp os med at finde et fælles sprog for når vi (ofte ufrivilligt) kommer til at bidrage med negativ energi på vores arbejdsplads. Til skade for arbejdspladsen og den enkelte. Kate formåede at lede os rundt i dette følsomme emne med en humor og professionalisme så alle kunne være i det. Og lære af det.
Tak for din indsats, Kate.

Skødstrup Lægepraksis

_______________________________________________________________________________________

Nordicals, erhvervsmæglerne

Kate har været en vigtig hjælp til at få skabt et godt og velfungerende team hos Nordicals i Silkeborg, hvor vi sammen løfter opgaverne med øget respekt for hinanden, og øget forståelse for såvel individuelle som teamets samlede ressourcer.

JTI-forløbet startede med personlighedstypeprofil til alle ansatte og personlige tilbagemeldinger. For medarbejderne var JTI en spændende øjenåbner, som har givet den enkelte et godt og personligt afsæt til at byde ind i teamsamarbejdet.

Samtidig giver JTI’s teamkompas et indblik i vores styrker, potentiale og mindre øvede sider i organisationen, så vi bl.a. kan sammensætte de rette hold til en given opgave eller øge opmærksomheden når vi arbejde med vores mindre øvede funktioner.

Forløbet med Kate har været underholdende og givende for det interne samarbejde og trivsel. Og selvom det ikke var et mål i sig selv, så er bonussen, at vi nu kan levere et endnu bedre produkt og bedre løsninger til vores kunder.

Mads Faber

Daglig Leder & Associeret Partner, Erhvervsmægler MDE, Silkeborg


Rekruttering:


Hinneruplægerne.

Vi har brugt Kate ved 2 rekrutteringer da vi skulle have ansat både en ny lægesekretær og en ny sygeplejerske.

Kate har hjulpet os igennem alle faserne i rekrutteringen. Det startede med afklaring af hvilke kompetencer og profiler klinikken fremadrettet havde brug for og sluttede med opfølgende samtaler og råd under de første måneder af hverdagen i klinikken.

Vi har fået yderst professionel hjælp og Kate har givet os en stor aflastning i hele rekrutterings- og opstartsperioden.

Vores 2 nye medarbejdere har desuden givet udtryk for, at det også har været en god hjælp for dem, at have Kate som tovholder i opstartsperioden.

Vi giver Kate vores bedste anbefalinger.

Ulrike Mehnert, Nanna Ebbensgaard og Mads Harbo Kristensen 

_____________________________________________________________________________________

Lægerne Store Torv 6, 1.sal i Aarhus

”Vi har fået en god professionel hjælp af Kate ved rekruttering af nye medarbejdere og det har sparet klinikken for meget ekstra arbejde.

Vi har været helt trygge ved at lægge rekrutteringsprocessen i hænder på Kate.

Både vi og vores medarbejdere har oplevet det, som en god proces”.

læge Elna Hansen, læge Lisbeth Kruse Christiansen og

læge Lise Viby


“Det har været en stor glæde og lettelse at arbejde sammen med dig, Kate. Du har aflastet os og hjulpet os med at finde den helt rigtige sekretær. Vi er meget taknemmelige for din indsats og hjælp til introduktion og indkøring af sekretæren i klinikken. Vi håber ikke at få brug for dig igen, men skulle det ske hører du fra os.”

læge Signe Engkjær Christensen og læge Karen Kjær Larsen,
lægerne Vennelystparken, Aarhus


Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Kate om ansættelse af ny praksissygeplejerske i  vores solopraksis i Vestjylland. Jeg kan give hende min varmeste anbefaling og vil råde alle kollegaer til at benytte sig af hendes enestående service og professionalisme. Hun har i den grad været pengene værd. Både i forhold til at finde den helt rigtige kandidat, men også den måde vi i lægehuset har været aflastet i forhold til det store arbejde det er at facilitere ansøgninger, samtaler og opfølgning. Hun var hurtig til at spotte den profil vi ønskede os i en ny kollega da Kate er skarp på at vurdere de værdier der og ønsker der er på spil. Ikke mindst er forløbet efter ansættelsen en stor hjælp, her sætter Kate det hele i system og sikrer at opstart går glidende og at bolden gribes hvis noget forløber uhensigtsmæssigt.  Jeg vil med 100% sikkerhed benytte Kate ved næste ansættelse i min praksis.
Ved behov for reference er man velkommen til at kontakte mig personligt.
læge Brian Nørgaard,
Vorgod lægehus.


Vi har igennem årene brug Kate til at hjælpe os med at ansætte de rigtige medarbejdere til vores klinik.

Det har hver gang være en god hjælp og lettelse i vores dagligdag at arbejde sammen med Kate.

Kate er god til at få stillet os og den nye medarbejder de rigtige spørgsmål og får igangsat en god onboarding for både medarbejdere og klinik.

De bedste anbefalinger herfra.

Jane Gregersen,
Lægerne på Smedebakken, Silkeborg


“Tillidsvækkende, kompetent, positiv, løsningsorienteret og konstruktiv. Har været en stor hjælp som konsulent i vores klinik i forbindelse med ansættelse af nyt personale og indsats omkring forbedret arbejdsklima”.

Kirsten Christensen,
Midtbylægerne i Silkeborg


“Vi oprettede i 2016 en ny personalekategori i vores klinik – en klinikmedarbejder, hvortil vi gjorde brug af Kates assistance i udvælgelsen af den nye medarbejder.

Kate guidede os igennem hele forløbet fra konkretisering af vores behov – både ledere og personales – , skrev stillingsopslaget, modtog ansøgninger, udvalgte mulige kandidater, foretog de strukturerede interviews (hvor både vi som ledere og personalet var med) samt var behjælpelig med at tage beslutningen om det endelige valg. Herefter fulgte vi et nøje planlagt introduktionsprogram og strukturerede samtaler undervejs i prøveperioden og en afsluttende evaluering inden prøveperiodens udløb.

Dels sparede vi en del (en hel del) tid ved ikke selv at skulle gennemgå de knap 100 ansøgninger, som vi fik til stillingen. Men vi følte os også i sikre hænder og kunne egentlig bare lade processen køre og ”kun” tage os af det væsentlige nemlig at tage valget af den nye medarbejder. Visse dele af opgaverne kunne man givetvis godt selv have taget sig af, hvis man havde (overskud af) tid og interesse for det . Men ingen af os har erfaring eller evner til at formulere stillingsopslag, få det eksponeret de rigtige steder til de rigtige tidspunkter mv. Men flere af delelementerne ville vi slet ikke have gjort os forestillinger om var så vigtige og nødvendige, som de var (konkretisering af funktionsbeskrivelse – især hvad den ikke skal bestå af, involvering af det øvrige personale mv.). Derudover ville mange af evalueringerne undervejs nemt være gledet væk i hverdagens travlhed, hvis ikke Kate havde holdt fast i rammerne”.

Jeg er ikke i tvivl om at Kate var en stor hjælp for os i valget af ny medarbejder og vi vil gøre brug af hendes assistance igen, hvis behovet skulle opstå. 

Lene Bruun Clausen,
Them Lægepraksis


Vi har igen brug Kate i forbindelse med rekruttering af en ny medarbejder. Det har både været hjælpsomt, professionelt og ressource besparende for os.

– Kontakt os gerne for referencer, telf. 86806133

Kristine Hjuler Lund og Flemming Vejlgård, Søndergade 25, 1. tv i Silkeborg.


winnie

young-ones-logo

“Kate har igennem en lang periode givet mig god ledelsessparring og hjulpet mig til at få det ledelsesmæssige overblik til at kunne træffe nødvendige beslutninger for mig og min virksomhed.

Kate har også været en stor hjælp og støttet i forbindelse med ansættelse af butikschef.

Jeg giver Kate mine bedste anbefalinger”.

Winnie Larsen, indehaver af butikkerne Kære børn og Young Ones, i Silkeborg


Lægerne Mølledamsgade

Anbefaling af Kate Gram-Hansen.

“Lægehuset Mølledamsgade 1, 8600 Silkeborg, har i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere i vores lægepraksis haft stor glæde af at bruge Kate Gram-Hansen. 

Vi har således brugt Kate til at hjælpe os både i foråret 2015 og igen i foråret 2016.

Kates mangeårige og omfattende erfaring indenfor ledelse, administration og drift gjorde, at vi læger trygt kunne overlade opgaven med udfærdigelse af stillingsannoncer, første gennemlæsning af ansøgninger, samt indkaldelse og varetagelse af ansættelsessamtaler og efterfølgende indhentning af referencer til Kate.

Kate udfærdigede sideløbende en guideline til processen, således at vi læger var godt klædt på til den endelige udvælgelse af den nye medarbejder.

Kate har varetaget en essentiel rolle i forbindelse med onboarding af vores nye medarbejdere, og har deltaget i de første introduktionssamtaler efter de nyansatte var startet i klinikken. Det er vores klare indtryk, at det har hjulpet vores nyansatte til en nemmere og mindre stressende opstart.

God og kompetent sparring har præget hele processen, og alt i alt har vi læger været særdeles tilfredse med samarbejdet med Kate og vi kan kun give vores allervarmeste anbefaling til at bruge Kate i lignende situationer”.

Kirsten Bruun & Malene Uggerhøj, Lægerne Mølledamsgade 1″

Tidligere anbefaling fra lægerne Kirsten Bruun og Malene Uggerhøj, november 2015: Anbefaling ang Kate Gram-Hansen


Vision og strategiarbejde


lægerne smedegården

“Tak for dine indspark og din sparring i forbindelse med ”start-møde” på vores nye praksis.

Du har bestemt kickstartet arbejdet i vores nye klinik. Du har faciliteret en effektiv samtale omkring klinikkens (partnernes) fælles mål og ønsker.
Vi er blevet mere skarpe på vores værdier. Vi har fået øjnene op for nogle af vores mangler.
Vi er nu gået i gang med det mere praktiske arbejde med hvem, hvad og hvornår osv.

Tak for din indsats. Vi ønsker dig det bedste for dit firma.”

Lægerne Smedegaarden, Mølledamsgade 5 i Silkeborg


Ledelsesudvikling.Vestjysk markedting


Personlig udvikling/teambuilding med JTI


Udtalelse Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen

“Vi, et team på 2 klinikejere, 1 selvstændig Tandlæge, 2 Tandplejere og 6 klinikassistenter, fik muligheden for at deltage i et forløb omkring personlighedstest/JTI hos Kate Gram-Hansen.

Forløbet har været spændende og blevet taget godt imod på klinikken. Det har været meget interessant at sætte sig mere ind i vores forskelligheder, og ikke mindst at blive klogere på vores egne reaktionsmønstre.

Vi bruger vores personlighedstests til at udvise mere tålmodighed og forståelse overfor hinanden.

Kate er en meget behagelig, professionel, lyttende og engageret kvinde. Hun er særdeles god til at tune ind og stille de rigtige spørgsmål.

Vi kan på det varmeste anbefale Kate Gram-Hansen”.

Tandklinikken Papirfabrikken, i Silkeborg


Proteamet i Silkeborg Golfklub har igennem et halvt års tid løbende haft samtaler med Kate Gram-Hansen omkring optimering af samarbejde og kommunikation med afsæt i personlighedsprofiler/JTI.

Kate startede med at teste os alle, så vi kunne blive klogere på, hvilken personlighedsprofil vi har. Gennem JTI-forløbet har vi fået redskaber til at forstå os selv og til at forstå de andre – og til at forstå, hvorfor noget kan være svært i relationerne til hinanden. Indsigt i vores egen typeprofil har hjulpet os til at forbedre vores interne kommunikation og samarbejde med hinanden, og forhindre de værste dumheder – vi er klart blevet klogere både på os selv, hinanden og på de andre mennesker vi møder i dagligdagen – undervisning osv.

Har man brug for inspiration til et bedre samarbejde og forståelse af hinanden i arbejdsrelationer eller i relationer til eventuelle klienter/kunder – specielt, hvis I henvender jer til mange forskellige slags mennesker, så vil jeg anbefale, at man tager en snak med Kate om, hvordan hun vil kunne hjælpe i din organisation.

Jan Henriksen, PGA Headpro,

Silkeborg Ry Golfklub 


“Kate Gram-Hansen har et klarsyn, når det gælder personlighedstypografi. Hun er en meget behagelig person, der er opmærksomt lyttende, samtidig med at hun byder ind med sine kompetencer og viden på rette tidspunkter. Kate har stor personlig ledelseserfaring og er passioneret for at hjælpe andre til større forståelse for gruppedynamikker og personlige blindspots. Hun er en dygtig formidler og formår at kommunikere om typografi uden at folk sættes i bås og kasser. Kate har stor personlig gennemslagskraft og jeg giver hende mine varmeste anbefalinger. “

Hanne DalsgaardForedragsholder og konsulent,
Captivator


“Kate har via JTI-test og tilbagemelding givet mig værdifuld sparring. Kate var god til at ramme mit behov og give mig konkrete tiltag, som jeg kan arbejde videre med. Jeg giver hende mine bedste anbefalinger.”

U. Uggerhøj, professor


”Jeg har hos Kate gennemført en meget professionel og spændende JTI-test med en efterfølgende 2 timers evaluering. Jeg har igennem årene prøvet forskellige personlighedstypetests –  JTI-metoden er den test, der har virket bedst for mig, ikke mindst fordi evalueringen, som Kate gennemfører, er guld værd. Kate formår at analysere og forklare resultatet af testen på en måde, så jeg forstår mit reaktionsmønster bedre i forskellige situationer, og jeg kan bruge det aktivt både i forhold til mit arbejde og privat. Jeg vil til enhver tid anbefale en JTI-test foretaget af Kate Gram Hansen”.

Lise Terkildsen, LTe Salgsrådgivning                  lgog-lise-terkildsen


“Kate har ført mig gennem den Jungianske personlighedstest for at give mig karrieresparring til at finde det rigtige job. Selve testen tydeliggjorde for mig hvilke præferencer jeg besidder. Men den største øjenåbner for mig var, hvordan jeg kunne arbejde med de sider, der ikke ligger til højre benet for mig. Kate havde meget at byde på her. Men sin erfaring var hun god til at give hverdagseksempler, der gjorde tingene mere håndgribelige. Kate gav sig god tid og vi havde en god drøftelse. Tak for det!”

Pia Østergaard, leder