Lægehuset Banegårdspladsen 6 søger en lægesekretær/social- og sundhedsassistent/farmakonom til et spændende job i almen praksis, 32-37 timer om ugen.

__________

Vi søger en lægesekretær/social- og sundhedsassistent/farmakonom, der vil sætte pris på at være den, der skal sige: ”det er lægehuset Banegårdspladsen 6” og samtidig være et af vores ansigter udadtil i skranken.

En sekretær, der vil se det, som sin fornemste opgave at have overblik og være os behjælpelig med, at der er styr på vores dagligdag.

Vi er en klinik med 3 faste læger, 2 fastansatte læger, uddannelseslæger, 3 sekretærer, 4 sygeplejersker, 1 bioanalytiker, 1 praksismedarbejder, 1 bogholder og 6 praksisassistenter (medicinstuderende)

Klinikken er beliggende over for Aarhus Banegård i lyse og gode rammer.

Det eksakte timeantal har du selv indflydelse på, men vi tænker fra 32 til 37 timer om ugen
(timeantallet må gerne passe til din work-life balance).

Vores visioner kan du læse mere om på vores hjemmeside:

Klinikkens visioner | Lægehuset Banegårdspladsen 6 (86124755.dk)Hvad kommer du til at lave:

Du vil i dagligdagen være en del at et team på 3 sekretærer. Telefonvisitation/booking vil være en af dine vigtigste opgaver, hvorved du kan være os behjælpelig med, at vores ressourcer bruges bedste muligt ift. vores patienter.

Du vil lave receptfornyelser, bestille bl.a. patienttransport/tolkebistand, almene sekretæropgaver fx attester/mails, journalføring, dokumentation/registrering, kalenderstyring og skriveopgaver efter diktat (ikke et krav) og blandede IT-opgaver.

Du vil desuden have blandede administrative opgaver som, korrespondancer af forskellig art og journalhåndtering.

Du vil have praktiske opgaver, som at pakke blodprøver til afhentning, bestille medicin/dosisdispensering mv. i klinikken for at sikre en god patientbehandling og et godt flow i klinikken.
Der vil på sigt kunne blive mulighed for varetagelse af basale kliniske opgaver.

Du vil have egne selvstændige opgaver som fx vedligeholdelse af klinikkens hjemmeside.

Du vil skulle deltage i introduktion/oplæring af yngre læger og praksisassistenter.

Du vil komme til at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor vi vægter at arbejde, som et tværfagligt team med et godt arbejdsmiljø med fokus på, at vi har latter, personlig trivsel og høj faglig udvikling som kerneområder.

Du vil aktivt deltage i klinikkens udviklings- og implementeringsopgaver.

Du vil være opmærksom på og aktivt medvirke i fællesskabet til, at klinikken fremstår og opleves, som et rart sted at være for både patienter og personale.

Du vil deltage i vores interne undervisning og i relevante interne/eksterne kurser. Klinikken afholder årligt internt kursus/teambuilding (oftest med internat).

Vi har desuden flere faste sociale aktiviteter, og der er i klinikken en god formiddagsbrød/frokostordning. Vi har fokus på, at pauser er en vigtig del af arbejdet for at kunne levere en god service.

Klinikken arbejder på at blive uddannelsessted for kommende sundhedsadministrative koordinatorer.

Hvad forventer vi af dig:

Du er uddannet sekretær og/eller social- og sundhedsassistent/farmakonom.

Det er fint, hvis du har en bred klinisk erfaring som gerne må, men ikke nødvendigvis skal, være fra almen praksis.

Du er god til at skaffe dig overblik og har en god ordenssans, så du er god til at strukturere og prioritere både dine egne og vores opgaver.

Du finder det attraktivt at være i kontakt med mange forskellige typer af patienter i løbet af en dag, og kan kommunikere professionelt både i skrift og tale. Du klarer fint også når det er på engelsk.

Du kan bevare overblikket trods mange patientkontakter, afbrydelser, akutte opgaver og travlhed.

Du trives med at være en del at et team i sekretærgruppen og samtidig være en tværfaglig del af klinikken, som vil indebære en høj grad af variation, selvstændighed og intensitet i dine arbejdsopgaver.

Det falder dig nemt at forholde dig reflekterende ift. opgaveløsning/samarbejde og samtidig tænke udvikling af opgaver og af klinikken som helhed.

Du har gode IT-kundskaber, og er ikke bange for at kaste dig over nye opgaver.

Du har lyst og evne til at arbejde i et arbejdsfællesskab, hvor vi accepterer, at vi er forskellige og, hvor vi samtidig er dybt afhængige af hinanden i dagligdagen.

Du værdsætter, som os, professionalisme, ordentlighed og respekt for hinandens arbejde.

Du arbejder samvittighedsfuldt og loyalt, fordi du ved, at din indsats er afgørende for både vores patienter, for os og for dig.

Du er en stabil og god kollega, og du har et godt humør med let til smil og latter.

Du vil modtage en god introduktion og oplæring i klinikkens opgaver og funktioner.

Der vil være ekstern hjælp til at skabe en god onboarding for dig og klinikken.

Sådan ansøger du:

Du sender din skriftlige ansøgning med CV, dine data og kopi af eksamensbevis (i pdf-format) til:

Ledelsespraksis@kategramhansen.dk

I emnefeltet bedes du venligst skrive: Lægehuset Banegårdspladsen/sekretær.

Du vil kunne tiltræde den 1. april 2023 eller snarest herefter.
Du vil få løn i henhold til den gældende overenskomst mellem HK og PLA.

Dine arbejdstimer vil blive fordelt på ugens 5 hverdage. Du og dine kollegaer vil, som udgangspunkt skulle afløse hinanden ved kurser, ferie, afspadsering og sygdom. Klinikken deltager i en vagtordning, så sommerferie afholdes skiftevis de første 3 uger og de sidste 3 uger af skolernes sommerferie (i 2023 vil det være i uge 27/28/29)

Ønsker du at se udkast til funktionsbeskrivelse, så send gerne en mail til ledelsespraksis@kategramhansen.dk

__________

Du kan desuden orientere dig på klinikkens hjemmeside:

http://www.86124755.dk/

__________

Ansøgningsfrist er mandag den 6. februar 2023 kl. 12.00

Samtaler er planlagt til mandag den 20. februar, først på eftermiddagen.

__________

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at skrive/ringe til:

Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, tlf. 2933 2966
Ledelsespraksis@kategramhansen.dk

__________

GDPR:
Når du sender din ansøgning til Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, vil dine data blive opbevaret forsvarligt. Du kan til hver tid trække din ansøgning tilbage. Dine data bliver ikke delt med 3. part og de vil blive slettet 3 måneder efter ansøgningsfrist.