Vorgod lægehus

Spændende stilling i Vorgod lægehus, som sygeplejerske på 35-37 timer/ugen, til dig der gerne vil arbejde med udvikling i almen praksis.

Vores sygeplejerske igennem mange år går desværre på pension til efteråret.

Vi søger derfor en ny sygeplejerske, der har lyst og evner til sammen med os at være med i udviklingen af klinikken, som står for et generationsskifte i 2020 og nybyggeri af lægehus i 2020 eller 2021.  Vi vil gerne fastholde en klinik, hvor det er rart at være for både patienter og medarbejdere.

Klinikken er en solopraksis, beliggende midt i Vorgod. Ud over lægen er der 1 sygeplejerske og 1 sekretær. Klinikken har ofte tilknyttet uddannelseslæger, hvor den kommende uddannelseslæge vil overtage praksis i august 2020.
I perioder er der også lægestuderende tilknyttet klinikken.

Vi søger en sygeplejerske, der har lyst og evne til sammen med os, at udvikle vores klinik i forbindelse med generationsskifte og indretningen af den nye klinik i Vorgod-Barde.

Du vil trives med at være den, der har overblikket i dagligdagen og aktivt medvirke til at skabe gode og hensigtsmæssige patientforløb i vores klinik.

Du værdsætter at være med i et forpligtende arbejdsfællesskab med en flad struktur, hvor trivsel, hjælpsomhed, fleksibilitet, kvalitet, godt humør og det gode arbejdsmiljø er i højsædet.

Timeantallet har du selv indflydelse på, men vi tænker fra 35 til 37 timer om ugen. Timetallet kan aftales ift. til din ”work-life” balance.

Hvad kommer du til at lave:

Du vil i dagligdagen have selvstændige ansvarsområder og kontroller af vores kroniske patienter.

Du vil arbejde i vores laboratorium, tage blodprøver og andre former for prøver.

Du vil have små behandlingsopgaver.

Du vil, når det kræves, varetage forefaldende opgaver for at sikre god patientbehandling og et godt flow i klinikken.

Du vil tidvist varetage blandede administrative opgaver med deltagelse i tidsbestilling, receptfornyelse og lettere sekretæropgaver m.m. fx dokumentation/registrering, kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol.

Du vil aktivt medvirke i vores arbejdsfællesskab, således at klinikken fremstår og opleves, som et rart sted at være både for patienterne og for os.

Du vil deltage i vores udviklingsopgaver og have et medansvar for vedligeholdelse af klinikkens kvalitet, patienttilfredshed og kontinuerlig optimering af arbejdsprocesser.

Du vil deltage i forskningsopgaver, når klinikken engagerer sig i disse.

Du vil modtage en god introduktion og oplæring i klinikkens opgaver og funktioner og have et overlap med vores nuværende sygeplejerske.                                                                                                                                             

Du vil komme til at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor vi vægter godt arbejdsmiljø, humor, personlig trivsel og faglig udvikling som kerneområder.

Hvad forventer vi af dig:

Du har autorisation som sygeplejerske og gerne kendskab til at arbejde i almen praksis.

Du har gerne en bred klinisk erfaring med dig.

Du har lyst og evne til at arbejde et sted, hvor man erkender, at man er afhængig af hinanden og, 

hvor din indsats er med til at gøre en forskel i klinikken.

Du trives med at have en høj grad af variation og intensitet i dine arbejdsopgaver. Det er okay med dig, at være den eneste sygeplejerske i klinikken, at arbejde i et lille team og at feedback er en naturlig måde at samarbejde på i dagligdagen.

Du vil arbejde selvstændigt inden for delegerede kompetenceområder.

Du finder det attraktivt og spændende at skulle være med i udviklingen af en ny klinik.

Du elsker at være serviceminded og kan nemt kommunikere med forskellige typer patienter, samtidig med at arbejde struktureret og systematisk.

Du er god til at bevare overblikket trods mange patientkontakter, afbrydelser, akutte opgaver og perioder med travlhed. 

Du værdsætter, som os, en høj faglighed, en god omgangstone, respekt for hinandens arbejde og ikke mindst fælles trivsel og arbejdsglæde som nogle centrale og vigtige værdier.

Du arbejder samvittighedsfuldt og er en loyal og stabil kollega.

Du har et lyst sind, let til smil og et godt humør.

Det vigtigste for os er ikke, hvilke specialer du har erfaring med, men at du er læringsparat, kan varetage dine opgaver professionelt og at du passer godt ind i vores lille team.

Sådan ansøger du:

Du sender os en skriftlig ansøgning med CV, dine data og desuden kopi af eksamensbevis til:

Ledelsespraksis@kategramhansen.dk

I emnefeltet bedes du venligst skrive: Vorgod lægehus

Du vil kunne tiltræde den 1. september 2019 eller efter aftale. Du vil få løn i henhold til den gældende overenskomst med PLA/DSR

Dine arbejdstimer vil, som udgangspunkt blive fordelt på ugens 5 hverdage.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, fx se funktionsbeskrivelsen, er du velkommen til at kontakte:

Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen,
tlf. 2933 2966

Du kan desuden orientere dig på klinikkens hjemmeside:

http://www.xn--vorgodlgehus-ddb.dk/

Ansøgningsfrist er 7. juni kl. 12.00

Samtaler er planlagt til mandag den 17. juni sidst på eftermiddagen.

GPDR: Når du sender din ansøgning til Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, vil dine data blive opbevaret forsvarligt. Du kan til hver tid trække din ansøgning tilbage.
Dine data bliver ikke delt med 3. part og de vil blive slettet senest 3 måneder efter ansøgningsfrist.