Trøjborg Lægehus søger en sygeplejerske til et spændende job i almen praksis, 28-37 timer om ugen.

____________

Vi er en klinik i vækst og søger derfor endnu en sygeplejerske.

Vi leder efter en sygeplejerske, der har lyst og evner til aktivt at medvirke i udviklingen af vores klinik og som brænder for at gøre en forskel for vores patienter.

Vi er en stor klinik med 5 faste læger, 2 vikarer, uddannelseslæger, 4 sekretærer, 5 sygeplejersker, 3 jordemødre og et hold af praksisassistenter (medicinstuderende).

Klinikken er beliggende på Trøjborg i lyse og gode lokaler.

Det eksakte timeantal har du selv indflydelse på, men vi tænker fra 28 til 37 timer om ugen (timeantallet må gerne passe til din work-life balance).


Hvad kommer du til at lave:

Du vil i dagligdagen arbejde med vores patienter, der benytter sig af ”kviktider”, e-konsultationer og almindelige planlagte konsultationer.

Du vil have u-visiterede konsultationer med de patienter, der henvender sig med problemstillinger, der kan være både ift. det fysiske, som det mentale/psykiske område. Du vil i dagligdagen være i tæt samarbejde med læger og øvrige kollegaer.
Du vil også have konsultationer, som er henvendelser fra patienterne med mindre eller ikke-akutte problemstillinger, som vi, som team hjælper patienterne med.

Du vil finde det spændende, at der er uforudsigelighed med hensyn til, hvilke problemstillinger patienterne henvender sig med. Vi løser dem, som et team. Nogle af konsultationerne vil og skal du naturligt kunne varetage selvstændigt – og andre gange skal du have assistance af en kollega/speciallæge.
Du vil altid have nem adgang til hjælp, rådgivning og supervision.

Du vil desuden varetage selvstændige konsultationer/årskontroller med vores kroniske patienter inden for DM, KOL, hypertension mm.

Du vil deltage i hjemmebesøg til fx blodprøvetagning og opfølgende hjemmebesøg efter hospitalsindlæggelse.

Du vil deltage i og have flair for vores udviklingsopgaver, og du vil have et medansvar for vedligeholdelse af klinikkens kvalitetsarbejde, patienttilfredshed samt kontinuerlige optimering af de interne samarbejdsflader.

Du vil komme til at indgå i et glad og forpligtende arbejdsfællesskab, hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og en høj faglig udvikling.

Du vil være opmærksom på og aktivt medvirke i fællesskabet således at klinikken fremstår og opleves, som et rart sted at være for både patienter og personale.

Du vil deltage i vores interne undervisning og modtage relevant supervision. Der vil desuden være deltagelse i relevante interne/eksterne kurser.

Du vil, som os værdsætte vores sociale aktiviteter/fælleskaber i klinikken og værdsætte hinandens selskab hen over en kop kaffe eller frokost. Klinikken har fælles frokostordning.

Du vil modtage en god introduktion, supervison og oplæring i klinikkens opgaver og funktioner.

Du vil desuden få tilknyttet en mentor.

Hvad forventer vi af dig:

Du er uddannet sygeplejerske og du har en bred klinisk erfaring, som ikke nødvendigvis er fra almen praksis

Du har en god ordenssans, er nysgerrig og du er god til at strukturere og prioritere både dine egne og vores opgaver. Du sætter en ære i at forsøge at løse dine opgaver selv og samtidig ikke ”bleg” for at bede om hjælp.

Du finder det attraktivt at være i kontakt med mange forskellige typer af patienter i løbet af en dag og kan kommunikere professionelt både på skrift og i tale.

Du kan bevare overblikket trods mange patientkontakter, afbrydelser, akutte opgaver og travlhed.

Du trives med ikke at kende din arbejdsdag på forhånd og af at have en høj grad af variation og intensitet i dine arbejdsopgaver.

Det falder dig nemt at forholde dig reflekterende ift. opgaveløsning/samarbejde. Du er god til at finde gode løsninger for vores patienter og for klinikken, fordi du tager hånd om dine opgaver.
Du kan samtidig tænke udvikling inden for eget fagområde og klinikken bredt.

Du har gode IT-kundskaber

Du har lyst og evne til at arbejde i arbejdsfællesskab, hvor vi accepterer, at vi er forskellige, og hvor vi samtidig er dybt afhængige af hinanden i dagligdagen.

Du værdsætter, som os, professionalisme, ordentlighed og respekt for hinandens arbejde.

Du arbejder samvittighedsfuldt og loyalt, fordi du ved, at din indsats er afgørende for både vores patienter, for os og for dig.

Du er en stabil og god kollega.

 Du har et godt humør med let til smil og latter, hvor du også kan grine af dig selv.

Der vil være ekstern hjælp til at skabe en god onboarding for dig og klinikken.

Sådan ansøger du:

Du sender din skriftlige ansøgning med CV, dine data og kopi af eksamensbevis (i pdf-format) til:

Ledelsespraksis@kategramhansen.dk

I emnefeltet bedes du venligst skrive: Trøjborg lægehus/sygeplejerske

Du vil kunne tiltræde den 1. august 2022 eller efter aftale
Du vil få løn i henhold til den gældende overenskomst mellem DSR og PLA.

Dine arbejdstimer vil blive fordelt på ugens 5 hverdage. Du og dine kollegaer vil, som udgangspunkt skulle afløse hinanden ved kurser, ferie, afspadsering og sygdom.

Du kan orientere dig på klinikkens hjemmeside:

http://www.troejborglaegehus.dk/

__________

Ansøgningsfrist er mandag den 23. maj 2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler er planlagt til:

Onsdag den 8. juni i tidsrummet fra kl. 13.00 og frem

__________

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at skrive/ringe til mig:

 Rekrutteringsfirma: Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, tlf. 2933 2966

ledelsespraksis@kategramhansen.dk

__________

GPDR: Når du sender din ansøgning til Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, vil dine data blive opbevaret forsvarligt. Du kan til hver tid trække din ansøgning tilbage. Dine data bliver ikke delt med 3. part og de vil blive slettet 3 måneder efter ansøgningsfrist.