Sygeplejerske, 32-37 timer om ugen, Lægehuset Banegårdspladsen 6, Aarhus

Vi har valgt at opnormere vores klinik, og vi søger derfor en ny sygeplejerske.

Vi søger en sygeplejerske, der har lyst og evne til aktivt at medvirke i udviklingen af vores klinik og, som kan se og medvirke i mulighederne for opgaveflytning internt.

Vi er en klinik med 4 faste læger, 2 fastansatte læger, uddannelseslæger, 3 sekretærer, 3 sygeplejersker, 1 bioanalytiker, 1 praksismedarbejder og 12 praksisassistenter (medicinstuderende).

Klinikken er beliggende over for Aarhus banegård i lyse og gode rammer.

Det eksakte timeantal har du selv indflydelse på, men vi tænker fra 32 til 37 timer om ugen (timeantallet må gerne passe til din work-life balance).

Hvad kommer du til at lave:

Du vil i dagligdagen både skulle være omkring vores akutte patienter og være tovholder på vores kroniske patienter.

Du vil have selvstændige ansvarsområder inden for vores kroniske patientgrupper, herunder bla. varetagelse af årskontroller for diabetes og KOL mm.

Du vil deltage i de akutte opgaver i dagligdagen og have behandlingsopgaver såsom sårpleje, p-pillekontrol, øreskylning, vaccinationer, regelmæssig kontakt til sårbare patienter, patienter i behandling med vanedannende medicin mv.

Du vil, når det kræves, også have opgaver i vores laboratorium. Det vil være at tage blodprøver, ekg, urinprøver, lungefunktionsundersøgelser og andre opgaver, så der sikres en god patientbehandling og et godt flow i klinikken.

Du vil periodisk varetage blandede administrative opgaver med deltagelse i tidsbestilling, receptfornyelse og lettere sekretæropgaver m.m. (fx dokumentation/registrering, kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol).

Du vil være opmærksom på og aktivt medvirke til, at klinikken fremstår og opleves, som et rart sted at være for både patienter og personale.

Du vil desuden deltage i hjemmebesøg til fx blodprøvetagning/opfølgende hjemmebesøg.

Du vil deltage i og have lyst og flair for at igangsætte udviklingsopgaver, og du vil have et medansvar for vedligeholdelse af klinikkens kvalitetsarbejde, patienttilfredshed og den kontinuerlige optimering af interne arbejdsprocesser.

Du vil deltage i introduktion/oplæring af yngre læger, praksisassistenter og medicinstuderende under uddannelse.

Du vil komme til at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø med daglig latter, personlig trivsel og høj faglig udvikling som kerneområder.

Du vil være opmærksom på og aktivt medvirke i fællesskabet til, at klinikken fremstår og opleves, som et rart sted at være for både patienter og personale.

Du vil deltage i vores interne undervisning og i relevante interne/eksterne kurser. Ca. hver 4 år afholder klinikken et 3-4 dage kursus/teambuilding.

Vi har desuden faste sociale aktiviteter, og der er i klinikken en god formiddagsbrød/frokostordning.

_____________________________________________________________________________

Hvad forventer vi af dig:

Du er uddannet sygeplejerske, og du har en bred klinisk erfaring, som gerne må, men ikke nødvendigvis skal, være fra almen praksis.

Du har en god ordenssans, og du er god til at strukturere og prioritere både dine egne og vores opgaver.

Du finder det attraktivt at være i kontakt med mange forskellige typer af patienter i løbet af en dag og kan kommunikere professionelt både i skrift og tale.

Du kan bevare overblikket trods mange patientkontakter, afbrydelser, akutte opgaver og travlhed.

Du trives med at have en høj grad af variation og intensitet i dine arbejdsopgaver, og det falder dig nemt at forholde dig reflekterende ift. opgaveløsning/samarbejde og samtidig tænke udvikling inden for eget fagområde og klinikken bredt.

Du har gode IT-kundskaber

Du har lyst og evne til at arbejde i arbejdsfællesskab, hvor vi accepterer, at vi er forskellige, og hvor vi samtidig er dybt afhængige af hinanden i dagligdagen.

Du værdsætter, som os, professionalisme, ordentlighed og respekt for hinandens arbejde.

Du arbejder samvittighedsfuldt og loyalt, fordi du ved, at din indsats er afgørende for både vores patienter, for os og for dig.

Du er en stabil og god kollega, og du har et godt humør med let til smil og latter.

Du har lyst til at indgå i et forpligtende tværfagligt arbejdsfællesskab/medansvar med klinikkens læger og øvrige medarbejdere.

Du vil modtage en god introduktion og oplæring i klinikkens opgaver og funktioner.

Der vil være ekstern hjælp til at skabe en god onboarding for dig og klinikken.

__________

Sådan ansøger du:

Du sender din skriftlige ansøgning med CV, dine data og kopi af eksamensbevis (i pdf-format) til:

Ledelsespraksis@kategramhansen.dk

I emnefeltet bedes du venligst skrive:
Lægehuset Banegårdspladsen/sygeplejerske

__________

Du vil kunne tiltræde den 1. august 2021 eller snarest derefter.
Du vil få løn i henhold til den gældende overenskomst mellem DSR og PLA.

Dine arbejdstimer vil blive fordelt på ugens 5 hverdage. Du og dine kollegaer vil som udgangspunkt skulle afløse hinanden ved kurser, ferie, afspadsering og sygdom. Klinikken deltager i en vagtordning, så sommerferie afholdes skiftevis de første 3 uger og de sidste 3 uger af skolernes sommerferie.

__________

Ønsker du at se udkast til funktionsbeskrivelse, så send en mail til ledelsespraksis@kategramhansen.dk

Du kan desuden orientere dig på klinikkens hjemmeside:

http://www.86124755.dk/

__________

Ansøgningsfrist er onsdag den 2. juni kl. 12.00

Samtaler er planlagt til onsdag den 9. juni om eftermiddagen

__________

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at skrive/ringe til:

Rekrutteringsfirma:
Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, tlf. 2933 2966

ledelsespraksis@kategramhansen.dk

GPDR: Når du sender din ansøgning til Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, vil dine data blive opbevaret forsvarligt. Du kan til hver tid trække din ansøgning tilbage. Dine data bliver ikke delt med 3. part og de vil blive slettet 3 måneder efter ansøgningsfrist.