Lægesekretær/sosu, 32-37 timer om ugen, Lægehuset Banegårdspladsen 6, Aarhus

En af vores sekretærer har valgt nye veje, og vi søger derfor hendes afløser.

Vi søger en lægesekretær/social- og sundhedsassistent, der vil elske at være den første, som vores patienter møder og være os behjælpelig med, at der er styr på dagligdagen.

Vi er en klinik med 4 faste læger, 2 fastansatte læger, uddannelseslæger, 3 sekretærer, 3 sygeplejersker, 1 bioanalytiker, 1 praksismedarbejder og 12 praksisassistenter (medicinstuderende).

Klinikken er beliggende over for Aarhus banegård i lyse og gode rammer.

Det eksakte timeantal har du selv indflydelse på, men vi tænker fra 32 til 37 timer om ugen (timeantallet må gerne passe til din work-life balance).

Hvad kommer du til at lave:

Du vil i dagligdagen være vores ansigt ud ad til, og du drømmer om at arbejde i et tværfagligt team, hvor I dagligt gør en stor forskel for vores patienter og for os.

Du vil deltage i telefonvisitation/booking og have blandede administrative opgaver som fx afregning til sygesikringen, korrespondancer af forskellig art, og journalhåndtering.

Du vil lave receptfornyelser, bestille bl.a. patienttransport/tolkebistand, almene sekretæropgaver (fx attester/mails, journalføring, dokumentation/registrering, kalenderstyring og skriveopgaver efter diktat (ikke et krav)) og blandede IT-opgaver.

Du vil medvirke i at pakke blodprøver til afhentning, bestille medicin/dosisdispensering og i andre praktiske opgaver i klinikken for at sikre en god patientbehandling og et godt flow i klinikken.

Du vil have dine egne selvstændige opgaver fx vedligeholdelse af klinikkens hjemmeside.

Du vil deltage i introduktion/oplæring af yngre læger og praksisassistenter.

Du vil komme til at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø med daglig latter, personlig trivsel og høj faglig udvikling som kerneområder.

Du vil aktivt deltage i klinikkens udviklings- og implementeringsopgaver.

Du vil være opmærksom på og aktivt medvirke i fællesskabet til, at klinikken fremstår og opleves som et rart sted at være for både patienter og personale.

Du vil deltage i vores interne undervisning og i relevante interne/eksterne kurser. Ca. hver 4 år afholder klinikken et 3-4 dages kursus/teambuilding.

Vi har desuden flere faste sociale aktiviteter, og der er i klinikken en god formiddagsbrød/frokostordning.

Hvad forventer vi af dig:

Du er uddannet sekretær og/eller social- og sundhedsassistent. Og det er fint, hvis du har en bred klinisk erfaring, som gerne må, men ikke nødvendigvis skal, være fra almen praksis.

Du har en god ordenssans, og du er god til at strukturere og prioritere både dine egne og vores opgaver.

Du finder det attraktivt at være i kontakt med mange forskellige typer af patienter i løbet af en dag, og kan kommunikere professionelt både i skrift og tale.

Du kan bevare overblikket trods mange patientkontakter, afbrydelser, akutte opgaver og travlhed.

Du trives med at have en høj grad af variation, selvstændighed og intensitet i dine arbejdsopgaver, og det falder dig nemt at forholde dig reflekterende ift. opgaveløsning/samarbejde og samtidig tænke udvikling for hele klinikken.

Du har gode IT-kundskaber

Du har lyst og evne til at arbejde i et arbejdsfællesskab, hvor vi accepterer, at vi er forskellige, og hvor vi samtidig er dybt afhængige af hinanden i dagligdagen.

Du værdsætter, som os, professionalisme, ordentlighed og respekt for hinandens arbejde.

Du arbejder samvittighedsfuldt og loyalt, fordi du ved, at din indsats er afgørende for både vores patienter, for os og for dig.

Du er en stabil og god kollega, og du har et godt humør med let til smil og latter.

Du har lyst til at indgå i et forpligtende tværfagligt arbejdsfællesskab/medansvar med klinikkens læger og øvrige medarbejdere.

Du vil modtage en god introduktion og oplæring i klinikkens opgaver og funktioner.

Der vil være ekstern hjælp til at skabe en god onboarding for dig og klinikken.

————————————————————————————————————

Sådan ansøger du:

Du sender din skriftlige ansøgning med CV, dine data og kopi af eksamensbevis (i pdf-format) til:

Ledelsespraksis@kategramhansen.dk

I emnefeltet bedes du venligst skrive:
Lægehuset, Banegårdspladsen/sekretær.

__________

Du vil kunne tiltræde den 1. august 2021 eller snarest herefter.
Du vil få løn i henhold til den gældende overenskomst mellem HK og PLA.

Dine arbejdstimer vil blive fordelt på ugens 5 hverdage. Du og dine kollegaer vil som udgangspunkt skulle afløse hinanden ved kurser, ferie, afspadsering og sygdom. Klinikken deltager i en vagtordning, så sommerferie afholdes skiftevis de første 3 uger og de sidste 3 uger af skolernes sommerferie.

__________

Ønsker du at se udkast til funktionsbeskrivelse, så send en mail til ledelsespraksis@kategramhansen.dk

Du kan desuden orientere dig på klinikkens hjemmeside:

http://www.86124755.dk/

__________

Ansøgningsfrist er mandag den 31. maj 12.00

Samtaler er planlagt til mandag den 7. juni om eftermiddagen

__________

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at skrive/ringe til:

Rekrutteringsfirma:

Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, tlf. 2933 2966

ledelsespraksis@kategramhansen.dk

__________

GPDR: Når du sender din ansøgning til Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, vil dine data blive opbevaret forsvarligt. Du kan til hver tid trække din ansøgning tilbage.
Dine data bliver ikke delt med 3. part og de vil blive slettet senest 3 måneder efter ansøgningsfrist.