Bioanalytiker/Social- og sundhedsassistent

Spændende stilling som bioanalytiker/social- og sundhedsassistent til lægehuset i Brædstrup, 32-35 timer om ugen.

Brædstrup lægehus søger en bioanalytiker/social- og sundhedsassistent 32-35 timer om ugen, der har lyst og evne til aktivt at deltage i udviklingen af vores nye praksis, sammen med os og vores dygtige medarbejdere.

Vi er en nystartet klinik med 3 unge praktiserende læger.
Vi har brug for flere medarbejdere, der sammen med os og klinikkens sygeplejersker, sekretær og fleks medarbejder har mod på at udvikle en klinik, hvor vi kendes for at give en faglig god patientbehandling og at være et rart sted for både patienter og medarbejdere.

Timeantallet har du selv mulighed for at have indflydelse på ift. din ”work-life-balance”, men vi tænker fra 32 til 35 timer om ugen.

Hvad vil du komme til at lave:

Du vil være den der har fuldt styr på vores laboratorie samtidig med at du også vil have forskellige kliniske opgaver i klinikken.

Du vil tage blodprøver og andre former for prøver og have styr på vores laboratorium.

Du vil medvirke i de indledende undersøgelser ved kontrol af vores kroniske patientgrupper.

Du vil have små behandlingsopgaver inden for dit ansvarsområde.

Du vil, når det kræves, også komme til at varetage forefaldende opgaver for at sikre en god patientbehandling og et godt flow i klinikken.

Du vil, hvis nødvendigt, kunne varetage blandede administrative opgaver med telefon, deltagelse i visitation af patienter, tidsbestilling, receptfornyelse og lettere sekretæropgaver m.m. (fx dokumentation/registrering, kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol).

Du vil være opmærksom på og aktivt medvirke i fællesskabet til, at klinikken fremstår og opleves, som et rart sted at være for både patienter og personale.

Du vil aktivt deltage i vores udviklings- og teamarbejde, hvor vi arbejder på at skabe en større tværfaglighed, lave opgaveflytning og optimering af vores arbejdsgange i klinikken

Du vil have et medansvar for vedligeholdelse af klinikkens kvalitet.

Du vil modtage en god introduktion/onboarding og få oplæring i klinikkens opgaver og funktioner.

Hvad forventer vi af dig:

Du er uddannet bioanalytiker og/eller social- og sundhedsassistent og du vil selvstændigt kunne varetage opgaverne i vores laboratorie og elementære kliniske opgaver.


Det er ønskeligt, at du har erfaringer fra almen praksis.

Du finder det attraktivt at være i kontakt med mange typer af patienter i løbet af en dag og du elsker at have mange vekslende opgaver og en varieret arbejdsdag.

Du er god til at organisere dit arbejde og forstyrrelser/afbrydelser får dig ikke til at tabe overblikket eller dit smil på læben.

Du er god til at være serviceminded samtidig med, at du kan arbejde struktureret, systematisk og kan få opgaverne fra hånden.

Du har lyst og evne til at arbejde et sted, hvor det anerkendes, at vi er dybt afhængige af hinanden i hverdagen. Vi vil gerne kendes på, at vi støtter og supplerer hinanden og din indsats er med til at gøre en afgørende forskel for både dig, vores patienter og for os.

Du har erfaring og naturligt flair for at bruge IT, f.eks. håndtering af FMK, digital signatur og elektronisk patientjournal.

Det vigtigste for os er ikke, hvilke specialer du har erfaring med, men at du kan varetage dine opgaver professionelt, at du passer godt ind i vores klinik og er læringsparat til nye opgaver.

Du værdsætter, som os, professionalisme, respekt for hinandens arbejde, en god tone og trivsel i arbejdsfællesskabet, som nogle centrale og vigtige kerneområder.

Du ser lyst på tingene, har let til smil og et godt humør.

Det er naturligt for dig at arbejde samvittighedsfuldt og loyalt.

Du er en stabil og god kollega. Du kan prioritere i din opgavemængde, også de gange, hvor det kan være i et højt tempo for at skabe en god patientoplevelse.

Du vil modtage en god introduktion og få oplæring i klinikkens opgaver og funktioner.

Der vil være ekstern professionel hjælp til at skabe en god onboarding for dig og klinikken.

Sådan ansøger du:

Du sender din skriftlige ansøgning med CV, dine data og desuden kopi af eksamensbevis til:

Ledelsespraksis@kategramhansen.dk


I emnefeltet bedes du venligst skrive:
Brædstrup lægehus/Bioanalytiker-SOSU

__________________

Du vil kunne tiltræde den 1. april 2020 eller hurtigst muligt. Du vil få løn i henhold til den gældende overenskomst mellem praksis-bioanalytikere/HK og PLA.

Dine arbejdstimer vil blive fordelt på ugens 5 hverdage. Du og dine kollegaer vil, som udgangspunkt skulle afløse hinanden ved kurser, ferie, afspadsering og sygdom.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:

Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen,
tlf. 2933 2966

Du kan desuden orientere dig på klinikkens hjemmeside: http://www.braedstruplaegehus.dk/

____________________

Ansøgningsfrist er den 10. februar 2020 kl. 12.00
Samtaler er planlagt til tirsdag den 19. februar 2020 om eftermiddagen

GPDR: Når du sender din ansøgning til Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen, vil dine data blive opbevaret forsvarligt. Du kan til hver tid trække din ansøgning tilbage. Dine data bliver ikke delt med 3. part og de vil blive slettet 3 måneder efter ansøgningsfrist.