Referencer

Herunder fremgår referencer og udtalelser fra nogle af mine kunder:


Rekruttering


“Det har været en stor glæde og lettelse at arbejde sammen med dig, Kate. Du har aflastet os og hjulpet os med at finde den helt rigtige sekretær. Vi er meget taknemmelige for din indsats og hjælp til introduktion og indkøring af sekretæren i klinikken. Vi håber ikke at få brug for dig igen, men skulle det ske hører du fra os.”

læge Signe Engkjær Christensen og læge Karen Kjær Larsen,
lægerne Vennelystparken, Aarhus


Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Kate om ansættelse af ny praksissygeplejerske i  vores solopraksis i Vestjylland. Jeg kan give hende min varmeste anbefaling og vil råde alle kollegaer til at benytte sig af hendes enestående service og professionalisme. Hun har i den grad været pengene værd. Både i forhold til at finde den helt rigtige kandidat, men også den måde vi i lægehuset har været aflastet i forhold til det store arbejde det er at facilitere ansøgninger, samtaler og opfølgning. Hun var hurtig til at spotte den profil vi ønskede os i en ny kollega da Kate er skarp på at vurdere de værdier der og ønsker der er på spil. Ikke mindst er forløbet efter ansættelsen en stor hjælp, her sætter Kate det hele i system og sikrer at opstart går glidende og at bolden gribes hvis noget forløber uhensigtsmæssigt.  Jeg vil med 100% sikkerhed benytte Kate ved næste ansættelse i min praksis.
Ved behov for reference er man velkommen til at kontakte mig personligt.
læge Brian Nørgaard,
Vorgod lægehus.


Vi har benyttet Kate i forbindelse med ansættelse af sygeplejerske i vores læge praksis. Kate er meget behagelig, vidende, effektiv. Det har været en stor hjælp og berigende at arbejde sammen med Kate.
De bedste anbefalinger herfra.

Jane Gregersen,
Lægerne på Smedebakken, Silkeborg


“Tillidsvækkende, kompetent, positiv, løsningsorienteret og konstruktiv. Har været en stor hjælp som konsulent i vores klinik i forbindelse med ansættelse af nyt personale og indsats omkring forbedret arbejdsklima”.

Kirsten Christensen,
Midtbylægerne i Silkeborg


“Vi oprettede i 2016 en ny personalekategori i vores klinik – en klinikmedarbejder, hvortil vi gjorde brug af Kates assistance i udvælgelsen af den nye medarbejder.

Kate guidede os igennem hele forløbet fra konkretisering af vores behov – både ledere og personales – , skrev stillingsopslaget, modtog ansøgninger, udvalgte mulige kandidater, foretog de strukturerede interviews (hvor både vi som ledere og personalet var med) samt var behjælpelig med at tage beslutningen om det endelige valg. Herefter fulgte vi et nøje planlagt introduktionsprogram og strukturerede samtaler undervejs i prøveperioden og en afsluttende evaluering inden prøveperiodens udløb.

Dels sparede vi en del (en hel del) tid ved ikke selv at skulle gennemgå de knap 100 ansøgninger, som vi fik til stillingen. Men vi følte os også i sikre hænder og kunne egentlig bare lade processen køre og ”kun” tage os af det væsentlige nemlig at tage valget af den nye medarbejder. Visse dele af opgaverne kunne man givetvis godt selv have taget sig af, hvis man havde (overskud af) tid og interesse for det . Men ingen af os har erfaring eller evner til at formulere stillingsopslag, få det eksponeret de rigtige steder til de rigtige tidspunkter mv. Men flere af delelementerne ville vi slet ikke have gjort os forestillinger om var så vigtige og nødvendige, som de var (konkretisering af funktionsbeskrivelse – især hvad den ikke skal bestå af, involvering af det øvrige personale mv.). Derudover ville mange af evalueringerne undervejs nemt være gledet væk i hverdagens travlhed, hvis ikke Kate havde holdt fast i rammerne”.

Jeg er ikke i tvivl om at Kate var en stor hjælp for os i valget af ny medarbejder og vi vil gøre brug af hendes assistance igen, hvis behovet skulle opstå. 

Lene Bruun Clausen,
Them Lægepraksis


laegerne-vestergade

Lægerne Vestergade 1, Silkeborg

“Med hjælp fra Kate Gram-Hansen har vi ansat en ny medarbejder. Kate har hjulpet os hele vejen. Lige fra tanker omkring formulering af jobopslag, gennemlæsning af ansøgninger, afvikling samtaler til evaluering og endelig fastansættelse af vores nye medarbejder. Vi har især været glade for opfølgnings- og justeringssamtalerne, hvor klinikkens øvrige personale også har deltaget.

Kate har medvirket til at optimere gevinsten ved en ny medarbejder ved at katalysere forundringsspørgsmål og feed back til klinikken.

Vi har oplevet, at hele ansættelsesprocessen er blevet håndteret professionelt og effektivt. Derved har vi kunnet frigøre tid til vores kerneydelser – at passe vores patienter”.

Dorthe Kjølseth og Lars M. Lauridsen,
Lægerne Vestergade 1, Silkeborg


Vi har igen brug Kate i forbindelse med rekruttering af en ny medarbejder. Det har både været hjælpsomt, professionelt og ressourcebesparende for os.

– Kontakt os gerne for referencer, telf. 86806133

Kristine Hjuler Lund og Flemming Vejlgård, Søndergade 25, 1. tv i Silkeborg.


Lægerne Store Torv 6, 1.sal i Aarhus

Kontakt os gerne for referencer.

læge Elna Hansen, læge Lisbeth Kruse Christiansen og

læge Jens Petersenwinnie

young-ones-logo

“Kate har igennem en lang periode givet mig god ledelsessparring og hjulpet mig til at få det ledelsesmæssige overblik til at kunne træffe nødvendige beslutninger for mig og min virksomhed.

Kate har også været en stor hjælp og støttet i forbindelse med ansættelse af butikschef.

Jeg giver Kate mine bedste anbefalinger”.

Winnie Larsen, indehaver af butikkerne Kære børn og Young Ones, i Silkeborg


Lægerne Mølledamsgade

Anbefaling af Kate Gram-Hansen.

“Lægehuset Mølledamsgade 1, 8600 Silkeborg, har i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere i vores lægepraksis haft stor glæde af at bruge Kate Gram-Hansen. 

Vi har således brugt Kate til at hjælpe os både i foråret 2015 og igen i foråret 2016.

Kates mangeårige og omfattende erfaring indenfor ledelse, administration og drift gjorde, at vi læger trygt kunne overlade opgaven med udfærdigelse af stillingsannoncer, første gennemlæsning af ansøgninger, samt indkaldelse og varetagelse af ansættelsessamtaler og efterfølgende indhentning af referencer til Kate.

Kate udfærdigede sideløbende en guideline til processen, således at vi læger var godt klædt på til den endelige udvælgelse af den nye medarbejder.

Kate har varetaget en essentiel rolle i forbindelse med onboarding af vores nye medarbejdere, og har deltaget i de første introduktionssamtaler efter de nyansatte var startet i klinikken. Det er vores klare indtryk, at det har hjulpet vores nyansatte til en nemmere og mindre stressende opstart.

God og kompetent sparring har præget hele processen, og alt i alt har vi læger været særdeles tilfredse med samarbejdet med Kate og vi kan kun give vores allervarmeste anbefaling til at bruge Kate i lignende situationer”.

Kirsten Bruun & Malene Uggerhøj, Lægerne Mølledamsgade 1″

Tidligere anbefaling fra lægerne Kirsten Bruun og Malene Uggerhøj, november 2015: Anbefaling ang Kate Gram-Hansen


Vision og strategiarbejde


lægerne smedegården

“Tak for dine indspark og din sparring i forbindelse med ”start-møde” på vores nye praksis.

Du har bestemt kickstartet arbejdet i vores nye klinik. Du har faciliteret en effektiv samtale omkring klinikkens (partnernes) fælles mål og ønsker.
Vi er blevet mere skarpe på vores værdier. Vi har fået øjnene op for nogle af vores mangler.
Vi er nu gået i gang med det mere praktiske arbejde med hvem, hvad og hvornår osv.

Tak for din indsats. Vi ønsker dig det bedste for dit firma.”

Lægerne Smedegaarden, Mølledamsgade 5 i Silkeborg


Sparring og coaching


“Jeg har benyttet Kate Meller Gram-Hansen som sparringspartner og karrierecoach i forbindelse med jobskifte. Hun hjalp mig til at blive mere klar over, hvad jeg ønsker at stå for som ny leder.
Jeg anbefaler Kate til alle, der står overfor jobskifte – både som forberedelse til jobsamtale og nye arbejdsfunktioner.”

Jane Lauridsen,
Afdelingssygeplejerske hos Hospitalsenheden Vest


Vestjysk markedting

Ledelsesudvikling


Personlig udvikling/teambuilding med JTI


Udtalelse Ledelsespraksis v/ Kate Gram-Hansen

“Vi, et team på 2 klinikejere, 1 selvstændig Tandlæge, 2 Tandplejere og 6 klinikassistenter, fik muligheden for at deltage i et forløb omkring personlighedstest/JTI hos Kate Gram-Hansen.

Forløbet har været spændende og blevet taget godt imod på klinikken. Det har været meget interessant at sætte sig mere ind i vores forskelligheder, og ikke mindst at blive klogere på vores egne reaktionsmønstre.

Vi bruger vores personlighedstests til at udvise mere tålmodighed og forståelse overfor hinanden.

Kate er en meget behagelig, professionel, lyttende og engageret kvinde. Hun er særdeles god til at tune ind og stille de rigtige spørgsmål.

Vi kan på det varmeste anbefale Kate Gram-Hansen”.

Tandklinikken Papirfabrikken, i Silkeborg


Proteamet i Silkeborg Golfklub har igennem et halvt års tid løbende haft samtaler med Kate Gram-Hansen omkring optimering af samarbejde og kommunikation med afsæt i personlighedsprofiler/JTI.

Kate startede med at teste os alle, så vi kunne blive klogere på, hvilken personlighedsprofil vi har. Gennem JTI-forløbet har vi fået redskaber til at forstå os selv og til at forstå de andre – og til at forstå, hvorfor noget kan være svært i relationerne til hinanden. Indsigt i vores egen typeprofil har hjulpet os til at forbedre vores interne kommunikation og samarbejde med hinanden, og forhindre de værste dumheder – vi er klart blevet klogere både på os selv, hinanden og på de andre mennesker vi møder i dagligdagen – undervisning osv.

Har man brug for inspiration til et bedre samarbejde og forståelse af hinanden i arbejdsrelationer eller i relationer til eventuelle klienter/kunder – specielt, hvis I henvender jer til mange forskellige slags mennesker, så vil jeg anbefale, at man tager en snak med Kate om, hvordan hun vil kunne hjælpe i din organisation.

Jan Henriksen, PGA Headpro,

Silkeborg Ry Golfklub 


“Kate Gram-Hansen har et klarsyn, når det gælder personlighedstypografi. Hun er en meget behagelig person, der er opmærksomt lyttende, samtidig med at hun byder ind med sine kompetencer og viden på rette tidspunkter. Kate har stor personlig ledelseserfaring og er passioneret for at hjælpe andre til større forståelse for gruppedynamikker og personlige blindspots. Hun er en dygtig formidler og formår at kommunikere om typografi uden at folk sættes i bås og kasser. Kate har stor personlig gennemslagskraft og jeg giver hende mine varmeste anbefalinger. “

Hanne DalsgaardForedragsholder og konsulent,
Captivator


“Kate har via JTI-test og tilbagemelding givet mig værdifuld sparring. Kate var god til at ramme mit behov og give mig konkrete tiltag, som jeg kan arbejde videre med. Jeg giver hende mine bedste anbefalinger.”

U. Uggerhøj, professor


”Jeg har hos Kate gennemført en meget professionel og spændende JTI-test med en efterfølgende 2 timers evaluering. Jeg har igennem årene prøvet forskellige personlighedstypetests –  JTI-metoden er den test, der har virket bedst for mig, ikke mindst fordi evalueringen, som Kate gennemfører, er guld værd. Kate formår at analysere og forklare resultatet af testen på en måde, så jeg forstår mit reaktionsmønster bedre i forskellige situationer, og jeg kan bruge det aktivt både i forhold til mit arbejde og privat. Jeg vil til enhver tid anbefale en JTI-test foretaget af Kate Gram Hansen”.

Lise Terkildsen, LTe Salgsrådgivning                  lgog-lise-terkildsen


“Kate har ført mig gennem den Jungianske personlighedstest for at give mig karrieresparring til at finde det rigtige job. Selve testen tydeliggjorde for mig hvilke præferencer jeg besidder. Men den største øjenåbner for mig var, hvordan jeg kunne arbejde med de sider, der ikke ligger til højre benet for mig. Kate havde meget at byde på her. Men sin erfaring var hun god til at give hverdagseksempler, der gjorde tingene mere håndgribelige. Kate gav sig god tid og vi havde en god drøftelse. Tak for det!”

Pia Østergaard, leder


“Vi har også benyttet Kate Gram-Hansen til en personlighedstest (JTI). Vi har gennem testen og den efterfølgende dialog opnået større forståelse for egne og hinandens styrker og svagheder”.

Dorthe Kjølseth og Lars M. Lauridsen,
Lægerne Vestergade 1, Silkeborg


Ledelses- og trivselmåling

Leadership Equity Assessment ™

“Vi har haft stor glæde af et LEA-forløb med Kate Gram-Hansen. Ved hjælp af det elektroniske spørgeskema blev vi opmærksomme på vores “blinde punkter” og gennemgangen i plenum med Kate ved roret gjorde det til en god og givende oplevelse for både kompagnoner og personale. De første justeringer som følge af LEA er allerede i gang og vi glæder os til at følge op i forbindelse med personalets MUS-samtaler i foråret”.

Dorthe Kjølseth og Lars M. Lauridsen,
Lægerne Vestergade 1, Silkeborg