Ledelses- og trivselsmåling

Du kan nu få hjælp til at lave ledelses- og trivselsmålinger.

Hvem skal overveje at lave en ledelses- og trivselsmåling?

 

Dig der gerne vil tilføre energi til din organisation og som vil sikre, at din organisation også er effektiv og økonomisk.

Dig, hvor trivsel hos medarbejdere og ledelse har betydning

Dig der vil spare tid på personalepleje.

Dig, der vil investere i din organisation.

LEA er et af verdens mest effektive redskaber til at udvikle organisationer og måle de vigtigste performance drivere for ledelse og medarbejdere.

Fordelen ved LEA er at det kun er 13 spørgsmål, der skal besvares for at give værdifuld indsigt i de vigtigste aspekter af samarbejde mellem ledere og medarbejdere.

 

Hvorfor lave måling på ledelse og trivsel?

Du ønsker at din organisation er effektiv og med god trivsel – på samme måde, som lægen laver års-kontroller for at passe godt på sine kroniske patienter.

Du gerne vil være i dialog med dine medarbejdere, så din ledelse reelt gør en forskel i deres og din hverdag.

Du har et ønske om at have det fulde overblik over, hvor din ledelsesmæssige indsats gør en forskel ift. organisationens fundament, medarbejdernes drive, udvikling og jeres relationer.

Du ønsker viden om, hvordan dine medarbejdere oplever de daglige vilkår for at kunne performe – det er altså ikke en måling af dig som leder, men en måling af hele teamets performancevilkår. Det er også i fællesskab/team I får ansvar for at drive forbedringsforslag – ikke kun lederen.

Du får et rigtig godt bud på, hvordan du bliver den bedste leder for dine medarbejdere.

LEA kan bruges som en nu-og-her temperaturmåling på din organisation, og mere strategisk, som en fortløbende opfølgning og udvikling af organisationens engagement, effektivitet og trivsel – jeg hjælper med begge dele.

Hvordan laver du en LEA?

Ring til mig på telefon 2933 2966 og jeg vil fortælle dig yderlige om LEA.

Vi kan også mødes og jeg fortæller dig/jer om LEA og hvad I vil kunne få ud af det.

Det første møde er uforpligtende, og I vælger derefter om vi skal gå videre.

Den typiske proces er:

  • Vi har en opstarts-dialog, hvor vi planlægger LEA med baggrund i jeres behov og aktuelle vilkår. Vi afklarer, hvordan vi skaber en god proces for hele organisationen. Ledelsesmæssigt vil I ikke stå alene for jeg vil være tovholder og facilitator på hele processen.
  • Orientering af medarbejdere: Sammen vil vi orienterer hele organisationen om LEA og jeres ønsker til processen. Alle i organisationen vil efterfølgende få tilsendt et testlink, hvor de skal besvare 13 spørgsmål online (det tager kun kort tid).
  • Resultater af testrapport: Gennemgang af testrapporten, hvor vi planlægger, hvilke områder det vil give mest mening at arbejde videre med. Skulle der være områder, hvor testen viser stærk kritik vil jeg sammen med jer planlægge, hvad og hvordan der kan arbejdes med kritikken så situationen bliver en ”win-win”. Vi forbereder også fællesmøde med medarbejderne.
  • Afholdelse af fællesmøde:  Vi gennemgår resultatet af testen/besvarelsen af de 13 spørgsmål med henblik på at udarbejde de fremtidige indsats- og udviklings områder for arbejdspladsen. Jeg facilitere processen da fællesmødet kan være processens mest kritiske fase. Jeg sikre den gode stemning og at der skabes resultater.
  • Organisationen igangsætter de nødvendige tiltag så læringen fra LEA gøre en forskel.
  • Evaluering: sammen med lederne evaluerer vi de aftalte tiltag og effekten deraf.
  • Opfølgning: hvis det skulle blive nødvendigt, aftaler vi et opfølgningsmøde.
  • Langsigtet udvikling af din organisation: måske er det en ide at foretage en ny LEA-måling igen efter 1 år. Gør vi, som vi siger vi gør? Har vi fået integreret dialog/feedback i samarbejdet, så vi nu kan være selvkørende?

Kontakt mig endelig på 2933 2966 eller på mail: Ledelsespraksis@kategramhansen.dk for yderligere.

Jeg er certificeret i LEA = Leadership Equity Assessment.

Reference:


“Vi har haft stor glæde af et LEA-forløb med Kate Gram-Hansen. Ved hjælp af det elektroniske spørgeskema blev vi opmærksomme på vores “blinde punkter” og gennemgangen i plenum med Kate ved roret gjorde det til en god og givende oplevelse for både kompagnoner og personale. De første justeringer som følge af LEA er allerede i gang og vi glæder os til at følge op i forbindelse med personalets MUS-samtaler i foråret.”

Dorthe Kjølseth og Lars M. Lauridsen, Lægerne Vestergade 1, Silkeborg